Actieplan centrum Hardenberg

De samenwerkende partijen in het centrum van Hardenberg willen het winkelgebied versterken en toekomstbestendig maken. Hiervoor hebben zij het actieplan centrum Hardenberg opgesteld met daarin een visie voor een sterker en toekomstbestendig centrum. Het streven is een centrum dat meer is dan een plek van alleen boodschappen doen. Het centrum moet ook een plek zijn van winkelen, verrassen en langer verblijven.

Met de uitvoering van het Masterplan Centrum Hardenberg heeft het centrum van Hardenberg zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Ook de komende jaren staan in het centrum nog projecten op stapel. De basis is daarmee op orde en het centrum doet het op veel punten goed ten opzichte van centra in vergelijkbare kernen.

Tegelijkertijd heeft Hardenberg te maken met verschuivingen in het winkellandschap als gevolg van de opkomst van online winkelen, demografische ontwikkelingen en de nieuwe economische werkelijkheid. De impact hiervan is voelbaar, met teruglopende bezoekersaantallen en minder omzet in vooral de niet-dagelijkse aankopen.

Kansen benutten

Om de kansen die de veranderingen in het winkellandschap met zich mee brengen te benutten en het publiek te blijven aanspreken, hebben de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg in het najaar van 2014 het initiatief genomen voor een actieplan centrum Hardenberg.

Het plan is na een analyse naar het economisch functioneren van het centrum samen met de Handelsvereniging Stad Hardenberg, Ondernemersstartpunt Hardenberg, de plaatselijke horeca, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en de Kroonenberg Groep opgesteld. Marc Marjolée is namens brancheorganisatie INretail betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan.

‘Collectief de handschoen oppakken’

Voorzitter Henk Schoemaker van de SCSH: ‘Alle veranderingen om ons heen dwingen ook de Hardenbergse ondernemers om na te denken over de toekomst van het centrum. Er ligt een stevige basis om van het centrum een aantrekkelijke verblijfsplek te maken, waar beleving centraal staat. Dat lukt alleen als we collectief de handschoen oppakken  en de uitdagingen waar we voor staan voortvarend aanpakken. Met dit actieplan zetten we daarin een belangrijke eerste stap.’

Beleef & shop

Het actieplan centrum Hardenberg beschrijft de visie en doelstellingen voor een sterker en toekomstbestendig centrum. In 2020 wil het centrum van Hardenberg een plek zijn van winkelen, verrassen en langer verblijven: beleef & shop. In het actieplan staan ook voorstellen voor acties en maatregelen om dat doel te bereiken, verdeeld over vier thema’s.
Het thema ‘compact centrum & leegstand’ benoemt acties om het aanbod in het centrum te vergroten met speciaalzaken, vernieuwende retailconcepten, horeca en leisure om zo de mogelijkheden voor vermaak, ontmoeting en beleving te vergroten en om leegstand aan te pakken. Dit gaat hand in hand met het compacter maken van het winkelgebied. Hiervoor is het voorstel om samen met de Hardenbergse ondernemers een detailhandelsvisie op te stellen.

Het bieden van beleving en verrassing door evenementen, cultuur, vrijetijdsvoorzieningen, gastvrijheid en een aantrekkelijke openbare ruimte staat centraal bij het thema ‘centrumbeleving & marketing’. Acties die hierbij horen, zijn onder meer uniforme openingstijden en afstemming van de openingstijden tussen winkels en horeca. Ook het organiseren van een terugkerend evenement met regionale uitstraling, het ontwikkelen van één Hardenbergse webwinkel en een gerichte en aansprekende stadspromotie zijn voorbeelden van acties die onder dit thema vallen.

Het thema ‘parkeren’ richt zich op uniforme en duidelijke parkeertijden en -tarieven voor de centrumbezoeker.

Tenslotte moet samenwerking tussen alle partijen in het centrum leiden tot het pakken van kansen en het aangaan van uitdagingen om het centrum aantrekkelijker te maken. Daarom is het laatste thema ‘organisatie & samenwerking’. De gedachte is een binnenstadsmanager aan te stellen die de operationele regie van het actieplan op zich neemt en partijen aan elkaar verbindt. Ondernemers kunnen zitting nemen in werkgroepen, die met de speerpunten uit het actieplan aan de slag gaan.

‘Vliegwiel’

Het actieplan wordt in de komende periode gedeeld met en toegelicht aan de ondernemers in het centrum. Daarna kan de uitvoering starten. Henk Schoemaker: ‘Wat ons betreft vormt de visie in dit actieplan de leidraad waarlangs we willen werken. We blijven de vinger aan de pols houden en onszelf afvragen of we de goede dingen doen. Als het nodig is, zullen we het actieplan herijken. We zien dat er door ondernemers al mooie initiatieven in gang zijn gezet. We hopen het actieplan als vliegwiel werkt voor nieuwe initiatieven en doen een beroep op de individuele ondernemers om in actie te komen. Want een sterker en toekomstbestendig centrum is in ons aller belang.’

Kijk voor meer informatie in het Actieplan centrum Hardenberg (PDF, 2.7 MB)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.