Wordt u de nieuwe koffieleverancier van de gemeente Hardenberg?

Het contract voor de levering van warme en koude dranken met de huidige leverancier loopt eind 2019 af. De gemeente Hardenberg wil per 1 maart 2020 de meerjarige uitvoering van de warme en koude drankenvoorziening met een externe samenwerkingspartner realiseren. De intentie van de gemeente Hardenberg is een overeenkomst te sluiten met een leverancier die circulariteit heeft ingebed in haar organisatie.

De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal vier jaren met een optie tot verlenging. De hoogte van het in te kopen bedrag vereist een Europese aanbesteding.

Deze aanbesteding gaat over “koffie”; koffie en de andere dranken zijn een belangrijk aspect van de werkbeleving van onze collega’s en voor het gevoel van gastvrijheid naar onze bezoekers.

Circulair aanbesteden
De gemeente Hardenberg wil op alle mogelijke fronten zo duurzaam mogelijk bezig zijn. Daarom stelt de gemeente Hardenberg bij het inkopen eisen aan de duurzaamheid. Deze aanbesteding vindt daarom plaats via de RCC-methode (Rapid Circular Contracting). Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij de RCC-methode een partner geselecteerd. Door middel van de RCC-methode vragen wij de markt om samen met de gemeente Hardenberg de oplossing te bedenken. Wij doen een beroep op de expertise van de markt en maken gebruik van hun creativiteit en innovatievermogen.

Voor geïnteresseerde leveranciers wordt op 22 augustus 2019 vanaf 10.00 uur een marktinformatiedag gehouden. Op deze dag nemen wij u mee in de voorgenomen ambities, de samenhang met de overige doelstellingen van de gemeente, het proces van Rapid Circular Contracting en de consequenties van deze methode voor uw manier van inschrijven of de samenstelling van uw eventuele consortium. Deze marktinformatiedag biedt ook de mogelijkheid andere leveranciers te ontmoeten, te netwerken en wellicht een aanzet te geven voor samenwerkingsverbanden.

Wat wordt aanbesteed?
De uit te voeren werkzaamheden betreffen:

  • Koude en warme drankenvoorziening op de diverse locaties

De organisatie
Bij de gemeentelijke organisatie werken ruim 550 medewerkers. Het is een professionele organisatie die werkt voor een ambitieus bestuur. Onze blik is naar buiten gericht. Wij kijken naar de vragen en opgaven in de samenleving. We zijn er voor inwoners, bedrijven en instellingen. Bovendien verzorgen wij de uitvoering van een groot aantal diensten voor onze buurgemeente Ommen.

Locaties en huidige situatie
Als gemeente hebben we verschillende soorten locaties, deze aanbesteding omvat vooralsnog de drankenvoorziening voor een verscheidenheid aan werkomgevingen en gebruikers, namelijk:

  • het gemeentehuis, inclusief de vergaderruimtes en bestuurdersruimtes
  • de gemeentewerf Hardenberg
  • de gemeentewerf Ommen (DOEK)
  • eventueel nader te bepalen locaties

Aanmelden is gewenst en kan tot maandag 19 augustus 2019 door een e-mail te sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl, onder vermelding van ‘aanmelding marktinformatiedag warme en koude dranken voorzieningen gemeente Hardenberg’. Graag ontvangt bureau Inkoop in de aanmelding van welke organisatie u bent, wat uw functie is en met hoeveel personen u komt. We zien u graag op 22 augustus.