Tips voor uw inschrijving

Regelmatig publiceren wij aanbestedingen. Vooraankondigingen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen zetten wij op onze eigen website. Europese aanbestedingen zetten we via Mercell op de website TenderNed. Hieronder vertellen we waar u als (lokale) ondernemer rekening mee moet houden als u zich wilt inschrijven voor onze aanbestedingen.

Wilt u geen aanbesteding missen? U kunt op de website www.tenderned.nl een 'interesseprofiel' instellen. U krijgt dan een bericht als wij een aanbesteding publiceren op de website TenderNed. In de handleiding van TenderNed leest u hoe u een account kunt aanmaken.

Weet wat u moet doen

U schrijft zich digitaal in. Voor Europese aanbestedingen werken wij met Mercell op de website TenderNed.

Hebt u nog niet eerder met een digitaal platform gewerkt? Ga er rustig voor zitten om te weten wat u moet doen. Of vraag de Servicedesk van TenderNed om hulp.

Let op termijnen

Bij aanbestedingen gelden (wettelijke) termijnen waar wij ons aan moeten houden. Als inschrijver moet u dat ook doen. Als u te laat bent, betekent dat u niet (verder) mee kunt doen aan de aanbesteding. Zorg dus dat u op tijd reageert.

Doe niet zomaar mee

Het inschrijven op een aanbesteding kost tijd. Hebt u besloten dat een opdracht bij u past? En kunt u voldoen aan de gestelde eisen? Beschrijf dan zo volledig mogelijk uw antwoorden. De meeste inschrijvingen laten we anoniem door verschillende personen beoordelen. Samen komen zij tot een oordeel. Ga er niet vanuit dat wij uw antwoord al kennen. Bijvoorbeeld omdat wij eerder met u hebben samengewerkt. Wij mogen alleen maar beoordelen wat u hebt beschreven. We mogen daarbij geen aannames doen. 

Hebt u interesse in de opdracht? Maar weet u dat u geen tijd hebt om een écht goede inschrijving te doen? Doe dan niet mee. Met een halve inschrijving wint u de opdracht niet.

Stel vragen, tijdens én na de aanbesteding

Tijdens een aanbesteding mag u niet persoonlijk contact met ons opnemen. U kunt ons alleen schriftelijk vragen stellen over de aanbesteding. Maak hier vooral gebruik van. Wij doen onze best om duidelijk te zijn. We horen het graag als we dat niet zijn.

Vragen hoeven niet alleen over de inhoud van de opdracht te gaan. U mag ons ook vragen stellen over bijvoorbeeld de conceptovereenkomst, de planning en het proces. We anonimiseren alle vragen en antwoorden en voegen ze samen in een Nota van Inlichtingen.

Kiezen we tijdens de aanbesteding niet voor uw aanbod? Dan motiveren wij altijd onze keuze. Vraag ons gerust om een extra toelichting als u meer wilt weten. Dat helpt u bij een volgende aanbesteding.

Check, check dubbelcheck

Controleer uw inschrijving goed voordat u deze indient. Maak tijdens de voorbereiding een checklist. U kunt dan vlak voordat u uw inschrijving indient controleren of u compleet bent. Denk daarbij aan:

  • Is de inschrijving compleet: hebt u alle formulieren ingevuld en de bijlagen die nodig zijn toegevoegd?
  • Hebt u alle gunningscriteria beantwoord?
  • Staan de handtekeningen van de personen die rechtsgeldig bevoegd zijn om uw bedrijf te vertegenwoordigen op de juiste plekken?
  • Klopt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Wees op tijd

Het is uw verantwoordelijkheid dat u uw inschrijving op tijd inlevert. Daarbij geldt: sluitingstijd is sluitingstijd!

De inschrijving doet u online. Op bepaalde momenten, zoals maandagmorgen, worden vaak tegelijk meerdere aanvragen ingediend. Zorgt dit voor storingen of vertragingen van de website waardoor u te laat bent? Dan nemen we uw inschrijving niet mee in de aanbesteding.

Vraag ons om hulp

Stel vooral uw vragen tijdens een aanbesteding. Alleen op die manier weet u zeker dat u alles goed hebt begrepen. Zo zorgt u dat uw inschrijving aansluit bij wat wij nodig hebben.

Hebt u andere vragen over inkopen of aanbesteden? Mail ons op bureau.inkoop@hardenberg.nl. Wij helpen u graag. 

Let op! Om belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen we u niet helpen bij het doen van een inschrijving. Hebt u nog niet voldoende ervaring met het inschrijven? Of hebt u weinig tijd? Vraag dan een bureau om hulp.

Wilt u meer weten over het gebruik van online platformen, zoals TenderNed als Mercell? Bezoek hun websites voor handleidingen of om contact op te nemen met vragen.