Nieuwe contractering maatwerkvoorzieningen Wmo

De gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen hebben maandag 2 september 2019 een nieuwe procedure gestart voor het contracteren van maatwerkvoorzieningen Wmo.

De 'Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015' gaat in per 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. De raamovereenkomst kan met één jaar worden verlengd.

Elke geïnteresseerde zorgaanbieder kan een aanvraag voor de raamovereenkomst voor de gemeente Hardenberg en/of de gemeente Ommen indienen. Wanneer door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden, wordt een raamovereenkomst aangegaan.

De gemeenten hanteren geen inschrijvingsdeadline. Inschrijvingen die voor 18 oktober worden ingediend, kunnen ingaan per 1 januari 2020, mits ze voldoen aan de voorwaarden. 

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.