Herinrichting parkeerterrein sportpark de Kei Slagharen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de herinrichting van het parkeerterrein van sportpark de Kei in Slagharen.

De opdracht bestaat uit:

 • Rooien van bestaand straatwerk.
 • Verwijderen en (opnieuw) aanbrengen riolering ten behoeve van afwatering.
 • Herinrichten en opnieuw bestraten van het parkeerterrein.
 • Aanbrengen groenvoorzieningen.
 • (Ver)plaatsen van de verlichting.

De gemeente Hardenberg bepaalt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.

Planning

Planning onder voorbehoud:

 • 4 november 2019: publicatie vooraankondiging op de website.
 • 18 november 2019: controleren aanmeldingen.
 • 19 november 2019: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 25 november 2019: versturen offerteaanvraag.

Aanmelden

Bij deze offerteaanvraag worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om een offerte in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hier uiterlijk 15 november 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Als meer dan vijf bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats op 19 november in het gemeentehuis in Hardenberg. U mag hierbij aanwezig zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 25 november gelijktijdig de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande selectiecriteria:

 • Ervaring in het herinrichten en bestraten van binnenstedelijk gebied inclusief parkeervoorzieningen, of gelijkwaardig, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaren.
 • Ervaring in het leveren en aanbrengen van hemelwaterriolering van ten minste 100 m1 hoofdtransportleiding, inclusief afwateringspunten, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaren.
 • Ervaring in het plaatsen en verplaatsen en aansluiten van verlichting, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaren.
 • Geldig VCA-certificaat (vergeet dit document niet mee te sturen bij uw aanmelding).

Om aan een eis te voldoen, uploadt u per eis één referentieopdracht. Het is toegestaan één dezelfde referentieopdracht te gebruiken om te voldoen aan meerdere eisen. Het in onderaanneming laten aanbrengen is toegestaan.

Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Belangrijk

Bij elke referentieopdracht dient u een vormvrije tevredenheidsverklaring te overleggen. In de referentieopdracht dient u duidelijk het volgende te omschrijven:

 • projectnaam;
 • start- en einddatum;
 • welke onderdelen zelf en welke door onderaannemer(s) is uitgevoerd;
 • contactpersoon referentie opdracht.

Het is mogelijk dat de ingediende referenties door de gemeente Hardenberg worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen?

Over de inhoud van de aanbesteding worden voorlopig geen verdere uitspraken gedaan.

Als u vragen hebt over deze vooraankondiging of als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met bureau Inkoop op bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.