Algemene inhuur BAG – en WOZ-werkzaamheden

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de algemene inhuur van BAG – en WOZ-werkzaamheden.

De gevraagde dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van (tijdelijk) personeel voor algemene BAG-werkzaamheden en algemene WOZ-werkzaamheden. 

Onder de bovenstaande algemene werkzaamheden wordt onder meer het volgende verstaan:

 • Opstellen huisnummerbesluiten in het kader van de Wet BAG.
 • Verwerken en onderzoeken van terugmeldingen.
 • Contact onderhouden met beheerders, andere afdelingen en burgers.
 • Taxatie van bijzonder objecten.
 • Herwaardering woningen.
 • Herwaardering (niet-)woningen.
 • Ondersteuning (in)formele bezwaarschriften.
 • Ondersteuning beroepszaken.
 • Bijhouding.
 • Optimalisering gegevens/kwaliteitsverbetering.

De hierboven genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de onderstaande functies:

 • BAG-medewerker
 • WOZ-medewerker
 • Woningen taxateur
 • Niet-woningen taxateur
 • Senior niet-woningen taxateur
 • Jurist beroepszaken

De gemeente Hardenberg bepaalt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Planning

Planning onder voorbehoud:

 • 21 oktober 2019: publicatie vooraankondiging op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 5 november 2019: controleren aanmeldingen.
 • 7 november 2019 om 12.00 uur: eventuele loting.
 • 8 november 2019: versturen offerteaanvraag.

Aanmelden

Bij deze offerteaanvraag worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om een offerte in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor vóór 5 november 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Indien meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. 

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen gelijktijdig op 8 november 2019. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande eisen:

Eis 1
Ervaring in het ter beschikking stellen van medewerkers met de functie: BAG-medewerker, WOZ-medewerker, Woningen taxateur, Niet-woningen taxateur, Senior niet-woningen taxateur en Jurist beroepszaken, in de afgelopen 3 jaren. 

Om aan een eis te voldoen, upload u per eis 1 referentieopdracht. Het is toegestaan één dezelfde referentieopdracht te gebruiken om te voldoen aan meerdere eisen.

Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Belangrijk

Bij elke referentieopdracht dient u een vormvrije tevredenheidsverklaring te overleggen. In de referentieopdracht dient u duidelijk het volgende te omschrijven:

 • projectnaam;
 • financiële omvang
 • start- en eind datum
 • contactpersoon referentie opdracht.

Het is mogelijk dat de ingediende referenties door de gemeente Hardenberg worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen?

Over de inhoud van de aanbesteding worden voorlopig geen verdere uitspraken gedaan.

Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), dan kunt u contact opnemen met Inkoop via het e-mailadres: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.