Zonnepanelen sporthal De Slag

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, plaatsing en onderhoud van zonnepanelen voor sporthal De Slag aan de Sportboulevard 3, 7772 SL Hardenberg.

De opdracht omvat het leveren, plaatsen en onderhouden van fotovoltaïsche zonnepanelen voor sporthal De Slag te Hardenberg.

Uitgangspunten:

 • De opdracht wordt gegund op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (minimale jaarlijkse opbrengstgarantie).
 • Uiterste datum oplevering: 31 mei 2019

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 10 tot en met 24 december 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 8 januari 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 januari 2019: 11:00 uur eventuele loting in gemeentehuis Ommen Hardenberg.
 • Week 3 (uiterlijk 11 januari 2019): versturen aanbestedingsstukken.
 • Uiterlijke opleverdatum: 31 mei 2019

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 24 december 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve deelnemerslijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten uiterlijk 11 januari 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Aantoonbare ervaring met levering, plaatsing en onderhoud van zonnepanelen.
 • Geschiktheidseis 2
  Afgelopen drie jaar minimaal één afzonderlijke opdracht met een minimale omvang van € 75.000. 

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseis(en), wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.