Vervanging verlichtingsarmaturen gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het vervangen van verlichtingsarmaturen in de gemeente Hardenberg.

De opdracht bestaat uit het vervangen van verouderde armaturen in de gemeente Hardenberg door energiezuinige LED-verlichting in de periode 2018-2020. Er is een inschatting gemaakt dat er jaarlijks circa 2200 armaturen worden vervangen.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 12 tot en met 25 maart 2018: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 26 tot en met 28 maart 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 29 maart 2018 om 08.30 uur: eventuele loting in gemeentehuis in Hardenberg.
 • 29 maart 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 20 april 2018: indienen inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 29 maart 2018 om 08.30 uur. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 29 maart 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met onderstaand punt:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met vervangingswerkzaamheden van armaturen, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van 1.000 armaturen binnen een periode van 1 jaar.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam
  - Financiële omvang
  - Opleverdatum
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail toesturen aan bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.