Renovatie kunstgrasveld in Bergentheim

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de renovatie, inclusief onderhoud, van het kunstgrasveld in Bergentheim.

De opdracht bestaat uit:

 • Renovatie van een kunstgrasveld te Bergentheim.
 • Specialistisch onderhoud kunstgrasveld gedurende acht jaar.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs op basis van de totaalsom voor renovatie en onderhoud.
 • Uitvoeringsperiode: juli tot en met augustus 2018.
 • Onderhoudscontract voor de jaren 2018-2025.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 14 tot en met 25 mei 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 28 en 29 mei 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 30 mei 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 mei 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. 

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 30 mei 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Renovatie van een kunstgrasvoetbalveld, goedgekeurd volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.