Renovatie klimaatinstallaties zwembad De Kiefer Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de renovatie van de klimaatinstallaties in zwembad De Kiefer in Dedemsvaart.

De opdracht bestaat uit:

  • Het renoveren/vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie en regelinstallatie van het zwembad de Kiefer in Dedemsvaart.
  • Preventief, correctief en storingsonderhoud klimaatinstallaties op basis van SLA en conditie meting NEN 2767 (2017 tot en met 2022)

Uitgangspunten

  • Gunningscriterium is op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.
  • Uitvoering van het werk is voorzien tussen 24 juli en 18 augustus 2017.

Planning onder voorbehoud:

  • 13 tot en met 24 maart 2017: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
  • 27 en 28 maart 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
  • Begin april 2017: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 24 maart 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag begin april 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De gegadigde moet middels (een) referenties(s) aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

Geschiktheidseis 1:
Ervaring met renovatieprojecten van klimaatinstallaties met een minimale omvang van € 250.000, waarbij het vervangen van luchtbehandelingsinstallatie onderdeel was van de opdracht.

Geschiktheidseis 2:
Ervaring met renovatie van klimaatinstallaties in zwembaden.

Geschiktheidseis 3:
Kennis en/of ervaring met climotion software (Kieback & Peter).

Geschiktheidseis 4:
Ervaring met onderhouden van klimaat installaties op basis van SLA en conditiemeting NEN2767.

Geschiktheidseis 5:
Minimaal in het bezit te zijn van VCA*.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.