Renovatie en verbouw van gymzaal de Boshoek

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor de renovatie en verbouw van gymzaal de Boshoek.

Bij deze aanbesteding worden vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de drie openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 10 juni 2013 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid . Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de drie ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.