Renovatie drukriolering

De gemeente Hardenberg zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor de renovatie van drukriolering voor de gemeente Hardenberg.

Bij deze aanbesteding worden maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 12 juli 2013 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid . Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na deze loting krijgen de twee geselecteerde bedrijven gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.