Perceel Getouwenstraat in Slagharen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de verkoop van een perceel aan de Getouwenstraat in de nieuwbouwwijk Moeshoek in Slagharen. Hier wordt de mogelijkheid geboden voor de realisatie van maximaal zeven patiowoningen. Deze patiowoningen hebben een zijde gericht op water en aan de straatzijde voldoende ruimte voor parkeren op eigen erf.

De opdracht bestaat uit:

 • Verkoop perceel aan de Getouwenstraat in Slagharen.
 • Realiseren van een schetsontwerp voor maximaal zeven patiowoningen geschikt voor senioren, met alle voorzieningen op de begane grond.

De aanbesteding vindt plaats op basis van EMVI (beste prijs/kwaliteit verhouding).

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 20 mei 2019: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg.
 • 4 juni 2019 om 12.00 uur: uiterste datum aanmelden.
 • 5 juni 2019: toetsen aanmeldingen op volledigheid en op geschiktheid.
 • 6 juni 2019 om 09.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 11 juni 2019: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot 4 juni 2019 12.00 uur online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden getoetst op de gestelde eisen. Indien, behalve de drie reeds geselecteerde partijen, meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot, worden met de drie reeds geselecteerde partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding.

Partijen die worden uitgenodigd om deel te nemen en daadwerkelijk een offerte kunnen indienen, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van € 1500 voor een uniek op maat gemaakt plan.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op maandag 11 juni 2019 gelijktijdig de (uitnodiging tot deelname aan de) offerteaanvraag en contractstukken. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open. 

Eisen
De aanmeldingen worden getoetst op onderstaande eisen.
De aanbieder moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaren jaar ervaring opgedaan heeft met:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het realiseren van meerdere woningen op één perceel.

Belangrijk

 • Uit de referentie dient duidelijk te blijken dat:̶
  - projectnaam;̶
  - grootte van de kavel;̶
  - aantal woningen op dat kavel;̶
  - opleverdatum.
 • Indien de referentie niet ingaat op één van de gevraagde aspecten, kan de aanmelding terzijde worden gelegd.
 • Wanneer inschrijver niet zelf over de gevraagde ervaring beschikt, mag hij een beroep doen op de ervaring van een derde, mits hij deze derde ook daadwerkelijk inzet ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • De referentieopdracht kan door de gemeente worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met Inkoop via het e-mailadres: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.