Opleiden, trainen en oefenen levensreddend handelen, EHBO en bhv

De gemeente Hardenberg start binnenkort, voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen, een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het opleiden, trainen en oefenen EHBO en bhv.

De opdracht bestaat uit het verzorgen van de onderstaande opleidingen:

 • Bhv basis- en herhalingsopleiding.
 • Ploegleider bhv basis- en herhalingsopleiding.
 • EHBO basis- en herhalingsopleiding.
 • Levensreddend handelen basis- en herhalingsopleiding..

Daarnaast kan de opdrachtgever een beroep doen op de onderstaande adviesdiensten:

 • Opstellen en up-to-date houden van ontruimingsplattegronden.
 • Opstellen van bhv-plannen.
 • Organiseren van themabijeenkomsten.
 • Organiseren en/of assisteren van ontruimingsoefeningen inclusief verslaglegging en evaluatie.
 • Organiseren van oefenongevallen met lotus-slachtoffers.

Uitgangspunten:
a. De raamovereenkomst wordt gesloten met de aanbieder die de Economisch de Meest Voordelige Inschrijving, op basis van de beste-/prijs kwaliteitverhouding, heeft gedaan.
b. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is gesteld op 1 juni 2019. 

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 15 februari tot en met 1 maart 2019: aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen.
 • 4 maart 2019 om 08.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 5 maart 2019: versturen offerteaanvraag.
 • 2 april 2019: indienen van de aanbieding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf (5) bedrijven in de gelegenheid gesteld om een aanbieding in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie (3) partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee (2) openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 maart 2019 online aanmelden.

Procedure
Bij meer dan twee (2) aanmeldingen vindt op maandag 4 maart 2019 om 08.00 uur een loting plaats in het gemeentehuis in Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 5 maart 2019 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Vragen
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.