Onderhoud verkeersregelinstallaties 2017-2020 in de gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de dienstverlening 'Onderhoud verkeersregelinstallaties 2017-2020 in de gemeente Hardenberg'.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Het correctief en preventief onderhouden van de buiteninstallaties van de verkeersregelinstallaties.
 • Beoordelen storingsoorzaak door automaat of buiteninstallatie.
 • Schade-herstel.
 • Installatiewerkzaamheden verkeersregelinstallatie.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek (op basis van een raamcontract) met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 24 april tot en met 5 mei 2017: marktverkenning, aankondiging op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 8 tot en met 9 mei 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 mei 2017: om 08.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 10 mei 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 30 mei 2017: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 1 juli 2017: ingangsdatum contract.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden, op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente, maximaal vier bedrijven in Verkeersregeltechniek in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 5 mei 2017 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Indien een loting noodzakelijk is vindt deze plaats op 10 mei 2017. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 10 mei 2017 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn, geselecteerd worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een RAW-raamcontract, verkeersregeltechniek – verkeersregelinstallaties, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 75.000.

In het Excel-bestand (12 kB) kunt u invullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u aan te leveren in zowel .xls als .pdf-format.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw melding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces-verbaal van oplevering per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.