Levering van trapliften

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een Europese aanbesteding gestart voor de levering van trapliften.

De aanbesteding betreft het leveren en gebruiksklaar plaatsen van trapliften, het verlenen van service en onderhoud van de geplaatste trapliften en het demonteren en verwijderen van trapliften.

Aanmelden
De Europese aanbesteding is op 20 juli 2018 gepubliceerd op TenderNed. De sluitingsdatum voor het aanmelden is op 4 oktober 2018 om 12.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze aanbesteding kunt u contact opnemen met bureau Inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.