Levering, plaatsing en onderhouden binnen zonwering Brede school De Matrix in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, plaatsing en onderhoud van binnenzonwering in de Brede school De Matrix in Hardenberg.

Aard en omvang van de opdracht:
Het leveren, plaatsen en onderhouden van binnenzonwering in de Brede school De Matrix Hardenberg. 

De opdracht bestaat uit:

 • Het demonteren en afvoeren van de huidige binnenzonwering op de begane grond en de eerste verdieping.
 • Het gedeeltelijk herplaatsen van de huidige, gedemonteerde binnenzonwering.
 • Het leveren en monteren van nieuwe binnenzonwering.
 • Het dichten/afwerken van bevestigingen van de oude, gedemonteerde binnenzonwering.
 • Het verzorgen van meerjarig onderhoud aan de binnenzonwering.

Uitgangspunten:
a. Gunningscriterium op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.
b. Uitvoeringsperiode: zaterdag 28 april 2018  tot en met zaterdag 5 mei 2018.
c. Onderhoudscontract voor de jaren  2018-2027.

Planning onder voorbehoud:

 • 2 tot en met 16 februari 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg  en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 19 en 20 februari 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 21 februari 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente  heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 16 februari online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 21 februari 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen. De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met het leveren en aanbrengen van warmtewerende en lichtdoorlatende binnenzonwering met een minimale omvang van € 115.000.
 • Ervaring met het uitvoeren van jaarlijks en meerjarenonderhoud aan binnen- zonweringssystemen.
 • (Minimaal) in het bezit van VCA*.

Belangrijk:

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • U dient gebruik te maken van het invulmodel referenties (Word, 19 kB)
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden, of uploaden van de tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.