Levering, plaatsing en onderhoud van een lamellenafdekking

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor levering, plaatsing en onderhoud van een lamellenafdekking voor openluchtzwembad Onder Ons in De Krim.

De opdracht bestaat uit de levering, plaatsing en onderhoud voor drie jaar (optioneel) van een lamellenafdekking voor openluchtzwembad Onder Ons in De Krim

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium op basis van beste prijs / kwaliteit verhouding.
 • Uitvoeringsperiode: na het huidige zwemseizoen (medio september 2018)

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 8 tot en met 22 mei 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 23 tot en met 25 mei 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 28 mei 2018: eventuele loting.
 • 30 mei 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 22 mei 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 30 mei 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het leveren van een lamellen afdekking voor buitenzwembaden met een minimale afmeting van 20 x 50 meter en een minimale omvang van € 40.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met het onderhouden van een lamellen afdekking voor buitenzwembaden (inclusief storingen). 

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.