Groot onderhoud belijning en figuratie 2019 en 2020 in Ommen en Hardenberg

De gemeente Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk “Groot onderhoud belijning en figuratie 2019 en 2020 in Ommen en Hardenberg”.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

 • Het aanbrengen van thermo belijning.
 • Het aanbrengen van thermo figuratie.
 • Het aanbrengen van wegenverf belijning.
 • Het aanbrengen van wegenverf figuratie.
 • Het stralen of frezen van bestaande belijning en/of figuratie.
 • Het aanbrengen van coating.
 • Het demarkeren van belijning en/of figuratie.
 • Het aanbrengen van agglomeraat.

Uitgangspunten:
a.    De aanbesteding vindt plaats op basis van een Beeldbestek in combinatie met een RAW-bestek op basis van open posten.
b.    Het gunningscriterium is laagste prijs.

Planning onder voorbehoud:

 • 9 mei t/m 17 mei 2019: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en gemeente Ommen.
 • 20 mei t/m 22 mei 2019: beoordeling controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 23 mei 2019 om 09.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 23 mei 2019: versturen aanbestedingsstukken;
 • 13 juni 2019: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.
 • 31 december 2020: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 17 mei 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot komen in aanmerking voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 23 mei 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken offerteaanvraag/contractstukken toegestuurd krijgen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per email worden geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden op onderstaande eisen door de gemeente getoetst en beoordeeld. De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Eis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, al dan niet op basis van open posten, wegbelijning en figuraties, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 90.000,=;

Belangrijk

 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm;
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • In het bijgevoegde Excel-bestand dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of als u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met het team inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.