Gemeentelijke informatiepagina's gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding van een opdracht voor structurele advertentieruimte in een huis-aan-huisblad. Deze ruimte wordt gebruikt voor het plaatsen van gemeentelijke informatiepagina's inclusief openbare bekendmakingen voor de gemeente Hardenberg.

Aard en omvang opdracht:

 • De opdracht omvat het drukken en de wekelijkse verspreiding van de gemeentelijke publicaties als onderdeel van een gratis huis-aan-huisblad met een continue oplage (en eventueel de vormgeving).
 • Het huis-aan-huisblad waarin de gemeentelijke publicaties verschijnen, wordt op een vaste dag bezorgd op adressen binnen de gemeente, inclusief buitengebied. Het bezorgingsgebied is circa 28.000 adressen.

Uitgangspunten:

 • Overeenkomst voor twee jaar vast met een verlengingsoptie van drie keer één jaar.
 • Opdracht wordt gegund op basis van beste prijs kwaliteit verhouding.
 • Streefdatum ingang contract: 1 december 2018 (uiterlijk 1 januari 2019).

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 23 juli tot en met 3 augustus 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 6 tot en met 8 augustus 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 9 augustus 2018: eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • week 36 (uiterlijk 7 september 2018): versturen aanbestedingsstukken.
 • uiterlijke inschrijvingsdatum: 4 oktober 2018. 

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 3 augustus 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve deelnemerslijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten (uiterlijk) 7 september gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Aantoonbare ervaring met vormgeving, het drukken en de wekelijkse verspreiding van een gratis huis-aan-huisblad met een continue oplage en met een bezorgingsgebied van minimaal 15.000 adressen. 

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring mee te sturen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseis(en), wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van de tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.