Bouwrijp maken Broeklanden-Zuid in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Bouwrijp maken Broeklanden-Zuid in Hardenberg'. Het werk wordt omschreven door een RAW-bestek.

Het werk bestaat uit het aanleggen van riolering en een ontsluitingsweg in asfalt. De planning is als volgt:

  • 12 maart start onderhandse aanbesteding en versturen van de stukken.
  • 2 april aanbesteding.
  • Oplevering medio juli 2014.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met woensdag 5 maart online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld.

  • In de afgelopen 2 jaar ervaring met 2 stuks RAW bestek bouwrijp maken, inclusief omgevingsmanagement (aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever, niet zijnde de gemeente Hardenberg, van een afgerond project, met een minimale omvang van  € 250.000.

Uit de lijst van inschrijvingen, die voldoen aan deze geschiktheidseisen, worden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, op 12 maart, de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.