Maak met uw idee kans op € 5000

Initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling van Platform Gastvrij Hardenberg. De beste initiatieven of ideeën ontvangen een financiële ondersteuning van € 5.000.

'Het Vechtdal binnenstebuiten', 'Ommerschans, een schans met vele verhalen' en 'streekmarkt Dedemsvaart' ontvingen vorige maand de stimuleringsbijdrage van € 5.000 uit handen van wethouder Alwin te Rietstap. Met dit geld kunnen zij hun ingediende idee uitvoeren.

De stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg wordt dit jaar nog één keer opgesteld.

Aanmelden tot 1 december 2019

Initiatiefnemers kunnen tot uiterlijk 1 december 2019 hun plan of idee per e-mail sturen naar gastvrijhardenberg@hardenberg.nl.

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling moet uw initiatief of idee voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.
  • Het idee wordt samen met minimaal twee partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.
  • De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.
  • Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.
  • Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.