Bedrijventerrein Broeklanden in zuidelijke richting uitgebreid

Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting uitgebreid. Het ontwerpbestemmingsplan dat deze uitbreiding mogelijk maakt, ligt sinds 31 oktober ter inzage.

De uitbreiding is nodig om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar bedrijfskavels in Hardenberg. Zo wil Hardenberg blijven zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is nu klaar.

Twintig hectare bedrijfsterrein
Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid ligt tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk. Op dit moment is dit nog een agrarisch gebied.

Het bestemmingsplan legt de basis voor een bedrijventerrein met twintig hectare bedrijfsgrond. Daarnaast zijn twee woon-werkkavels onderdeel van het plan. Het nieuwe bedrijventerrein biedt vooral mogelijkheden voor grote bedrijven op kavels van minimaal 2 hectare. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorie├źn zijn toegestaan.

Wijzigingen in het plan
Begin 2018 lag het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage. Ook is overleg geweest met plaatselijk belangen in de omgeving. Mede naar aanleiding van de reacties, is het plan op enkele punten aangepast.

Zo regelt dit ontwerpbestemmingsplan de aanleg van een extra ontsluitingsweg vanaf de Broekdijk. Deze weg sluit aan op de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. Dit vergroot de verkeersveiligheid, ook omdat verkeer vanuit Bruchterveld van deze nieuwe weg gebruik kan maken. Nu rijdt verkeer nog via de Broeklandenweg.

Daarnaast komt de kruising van de Broeklandenweg met de Duitslandweg te vervallen. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Dit verbetert de verkeersveiligheid. Broeklanden-Zuid is bereikbaar via de rotonde Duitslandweg/Zwedenweg/Frankrijkweg.

Maximale bouwhoogte
De maximale bouwhoogte op het centrale deel en langs de Duitslandweg is in het ontwerpbestemmingsplan verhoogd naar 25 meter. Hiermee speelt de gemeente in op de actuele behoefte van bedrijven.

Langs de overige randen van het plan is een bouwhoogte van 15 meter mogelijk. Hiermee wordt gezorgd voor een geleidelijke overgang richting het landelijk gebied.

Water en groen
Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In totaal gaat het om 18,7 hectare waar circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het  waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.