Ondernemershuis zet in op kracht van de regio

In de afgelopen drie jaar heeft het Ondernemershuis voor het Vechtdal ruim 235 individuele bedrijven geholpen bij hun ondernemersvragen. Bij deze ondernemersvragen heeft het Ondernemershuis  veelvuldig gebruik gemaakt van de kracht van de regio.

Er zit veel kennis en kunde bij de partners van het Ondernemershuis, de bedrijven en de organisaties Kennispoort Regio Zwolle, Dutch Tech Zone en Novel-T. "Wij streven naar een economische groei in de regio Vechtdal", aldus Stendert de Vries.

"Door meer samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid op het gebied van kennisdeling, innovatie, ondernemerschap, onderwijs en financiering. Het Ondernemershuis voor het Vechtdal vervult hierin een relevante verbindende en aanjagende rol tussen ondernemers (onderling) en de regio. Het is namelijk niet eenvoudig is om van een innovatief idee een succesvolle business van te maken. Hierin dien je te beschikken over de juiste kennis, middelen en capaciteit (mensen/partners). In de regio zijn deze drie kernelementen veelal prima te vinden.”

Samenwerking
Het Ondernemershuis wil verbinden, verbreden en versnellen en u helpen om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen vanuit uw eigen kracht om te zetten in zakelijk succes. Samenwerking vanuit het Ondernemershuis draagt daarmee actief bij aan een vernieuwde en versterkte regionale economie.

"Vanuit het Ondernemershuis voor het Vechtdal hebben wij ondernemers geholpen bij het scherp krijgen van hun vragen en vervolgens gekoppeld aan de juiste kennis, middelen en netwerk. Ook in de komende jaren zetten wij ons in om samen met onze partners ondernemers te helpen om hun plannen te realiseren. Hierin werken wij actief samen met ondernemersverenigingen, gemeente en kennisinstellingen."

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.