Subsidieregeling voor verbeteren winkelgebied

Voor ondernemers of pandeigenaren in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart is er de subsidieregeling 'Stimulering Detailhandel Hardenberg'. Met de subsidie wil de gemeente Hardenberg het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren.

Pandeigenaren of ondernemers in en rond het kernwinkelgebied in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies. Zij kunnen de subsidie gebruiken voor het opknappen van het pand of de gevel om de uitstraling te verbeteren of voor begeleiding bij het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied.

De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt. De subsidieregeling bestaat uit een plansubsidie, gevelverbeteringssubsidie, verplaatsingssubsidie of transformatiesubsidie.

  • Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor een pand in het kernwinkelgebied of een transformatieplan om de bestemming van een pand buiten het kernwinkelgebied te wijzigen.
  • Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand is er de gevelverbeteringssubsidie.
  • De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
  • Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie. Hiermee kunnen pandeigenaren de bestemming van een leegstand winkelpand net buiten het kernwinkelgebied wijzigen zodat het geschikt is voor een andere bestemming dan detailhandel.

Subsidie aanvragen
Het aanvragen van de subsidie kan via het aanvraagformulier. Een werkgroep beoordeelt de aanvragen en brengt binnen zes weken een advies uit aan het college van B&W. Het college van B&W neemt een besluit over het verlenen van de aangevraagde subsidie.

Vraag de subsidie aan

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.