Twintig hectare bedrijfsterrein op Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

Bedrijventerrein Broeklanden wordt definitief in zuidelijke richting uitgebreid met circa 20 hectare bedrijfsgrond. Op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid krijgen ondernemers letterlijk de ruimte, met grote kavels en veel flexibiliteit.

Hardenberg is al jarenlang koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare.

Neem vrijblijvend contact op
Om aan de vraag van ondernemers naar bedrijfsgrond te blijven voldoen, wordt het bestaande bedrijventerrein Broeklanden in zuidelijke richting uitgebreid. Het bestemmingsplan om de uitbreiding mogelijk te maken, is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bouwrijp maken van bedrijventerrein Broeklanden Zuid start naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar. De kavels zijn dan nog dit jaar bouwrijp. Bedrijven die interesse hebben om zich te vestigen op Broeklanden-Zuid, kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Dit kan via het e-mailadres ondernemen@hardenberg.nl.

Ruimte en flexibiliteit
Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk wordt twintig hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid biedt ondernemers letterlijk de ruimte. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorie├źn zijn toegestaan. Het terrein wordt flexibel ingedeeld met meerdere grote kavels van minimaal twee hectare groot.

Broeklanden-Zuid is goed bereikbaar vanaf de Duitslandweg, via de rotonde ter hoogte van de Zwedenweg/Frankrijkweg. De Frankrijkweg wordt doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld. Ook komt er een nieuwe ontsluitingsweg naar het terrein via de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Deze maatregelen vergroten de verkeersveiligheid in dit gebied.

Water en groen

Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.