Hardenberg in top 3 van Human Capital Agenda

Investeren in personeel doen we door te werken naar één regionale agenda, ingevuld en uitgewerkt door samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. De gemeente Hardenberg is goed aangehaakt en staat qua aanvragen in de top 3.

De Human Capital Agenda heeft een focus op de beschikbaarheid van personeel, de wendbaarheid van personeel en een inclusieve arbeidsmarkt. De ambitie van de Human Capital Agenda is om meer grip te krijgen op de tweedeling tussen hoogopgeleide kenniswerkers en lager opgeleide vakwerkers. Ook het versoepelen van intersectorale arbeidsmobiliteit (van werk naar werk), de overgang van onderwijs naar werk en van werkloosheid naar werk. Dit leidt tot (hoogwaardig) vakmanschap en een leven lang ontwikkelen.

Het streven is dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. De ambitie van de Regio Zwolle om te werken aan een sterke economie waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om in economisch opzicht mee te doen wordt hiermee behaald. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij dit ontwikkelfonds en in de gemeente Hardenberg wordt hier goed gebruik van gemaakt. De ingediende individuele aanvragen zijn met name gericht op beschikbaarheid en wendbaarheid en omvatten in totaal 317 medewerkers.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.