Mijn bedrijvenloket

Mijn loket is uw persoonlijke gedeelte van het digitaal bedrijvenloket. In Mijn bedrijvenloket vindt u uw bedrijfsgegevens en informatie over lopende zaken.

Bekijk online de zaken die u digitaal heeft aangevraagd en op dit moment in behandeling zijn bij de gemeente Hardenberg. Gebruikt u de functie 'statusmelding', dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de voortgang.

In Mijn bedrijvenloket vindt u verder alle zakelijke contacten die u heeft met medewerkers van de gemeente.

Naar Mijn bedrijvenloket

Voor toegang tot Mijn bedrijvenloket logt u in met E-herkenning. Nog geen E-herkenning? Dan kunt u dit online aanvragen.

Uw bedrijfsgegevens
In Mijn bedrijvenloket zijn uw bedrijfsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie opgenomen. Deze gegevens komen uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Contactgegevens zoals e-mail en telefoon kunt u zelf invullen of wijzigen. Zijn er andere gegevens die moeten worden aangepast? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Berichtenbox

Berichten van de gemeente kunt u ook ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox. De Berichtenbox voor bedrijven is een uniek, extra beveiligd e-mailsysteem tussen u als ondernemer en de overheid.

Naar Mijn Berichtenbox

Met de Berichtenbox kunt u (bedrijfs)gevoelige informatie veilig en soepel uitwisselen met overheidsinstanties. Bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen aan uw gemeente of provincie. Maar ook voor meldingen, inschrijvingen en registraties.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.