Kabels en leidingen leggen

Wilt u binnenkort kabels of leidingen aanleggen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

Voor het aanleggen van kabels of leidingen boven de grond heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het omgevingsloket.

Voor ondergrondse kabels hebt u een vergunning nodig

Wilt u kabels of leidingen onder de grond aanleggen, onderhouden of aanpassen? Dan hebt u een vergunning of instemmingsbesluit nodig van de gemeente. Daarvoor doet u een schriftelijke aanvraag met de volgende informatie:

 1. Inleiding wat u precies van plan bent.
 2. Op welke naam de vergunning of instemming moet komen te staan (nutsbedrijf, particulier, of bedrijf en de naam van contactpersoon)
 3. Waar de vergunning (instemming) naar toe kan worden verzonden (mailadres).
 4. Waar de factuur (leges) naar toe kan worden verzonden.
 5. Een projectnummer voor het betreffende tracé (mag u zelf bedenken) dit is nodig voor goede afwikkeling van facturering.
 6. Op welke locatie het tracé komt (straatnaam)
 7. Waar en hoe diep u gaat graven.
 8. Start- en einddatum van de werkzaamheden.
 9. Welk soort kabel of leiding u aanlegt.
 10. Eventuele vereiste omleiding voor verkeer.
 11. Bijbehorende tekeningen met ingetekende tracé.

Stuur uw aanvraag met bovenstaande informatie per mail naar gemeente@hardenberg.nl, aan: Dhr. F. Pullen, of gebruik het digitale formulier via de knop hieronder.


Vraag uw vergunning aan met eHerkenning

Met eHerkenning doet u de aanvraag makkelijk online. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Liever een aanvraag doen zonder eHerkenning? Gebruik dan onderstaande link:


Kosten

In de legesverordening ziet u wat een vergunning om leidingen of kabels te leggen kost. Daarnaast moet u ook de schade aan de bestrating en groenstroken vergoeden.

Bekijk de legesverordening op overheid.nl


Bij kleinere werkzaamheden kunt u ook een graafmelding doen

Voor de kleinere kabel- en leidingwerkzaamheden tot 25 meter kunt u ook een melding doen. U hoeft dan geen vergunning of instemming aan te vragen.

Gebruik het meldingsformulier kleine graafwerkzaamheden en stuur die per mail naar: gemeente@hardenberg.nl, t.a.v.: Dhr. F. Pullen.

Maak uw melding met eHerkenning

Met eHerkenning maakt u de melding makkelijk online. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Liever een aanvraag doen met DigiD of zonder e-Herkenning/DigiD? Gebruik dan een van onderstaande links:


Meer weten over het aanleggen van kabels en leidingen?

Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder