Kabels en leidingen leggen

Wilt u binnenkort kabels of leidingen aanleggen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

 • Voor het aanleggen van kabels of leidingen boven de grond heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het omgevingsloket.
   
 • Voor het aanleggen van kabels of leidingen onder de grond heeft u een vergunning c.q. instemmingsbesluit nodig van de gemeente. Daarvoor doet u een schriftelijke aanvraag met de volgende informatie:
  • Aanvraagformulier voor kabels en leidingen Gemeente Hardenberg. 
   Wat u moet aanleveren:
    
  1. Inleiding wat u precies van plan bent.
  2. Op welke naam moet de vergunning c.q. instemming komen te staan. (nutsbedrijf, particulier, of bedrijf en de naam van contactpersoon)
  3. Waar kan de vergunning (instemming) naar toe worden verzonden (mailadres)
  4. Waar kan de factuur (leges) naar toe worden verzonden.
  5. Een projectnummer voor het betreffende tracé (mag u zelf bedenken) dit is nodig voor goede afwikkeling van facturering.
  6. Op welke locatie komt het tracé (straatnaam).
  7. Waar en hoe diep u gaat graven.
  8. Start- en einddatum van de werkzaamheden.
  9. Welk soort kabel of leiding u aanlegt.
  10. Eventuele vereiste omleiding voor verkeer.
  11. Bijbehorende tekeningen met ingetekende tracé.
   Aanvraag kan per mail naar: gemeente@hardenberg.nl, t.a.v.: Dhr. F. Pullen, of via de onderstaande knop of link.
 • Voor de kleinere kabel- en leidingwerkzaamheden tot 25 meter kan het 'meldingsformulier kleine graafwerkzaamheden gemeente Hardenberg' aangeleverd worden. Hiervoor is geen vergunning of instemming noodzakelijk, maar kan met een graafmelding worden afgedaan. Dit kan per mail naar: gemeente@hardenberg.nl, t.a.v.: Dhr. F. Pullen.

Doe uw aanvraag met eHerkenning

Met eHerkenning doet u de aanvraag makkelijk online. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Liever een aanvraag doen zonder eHerkenning? Gebruik dan onderstaande link:

Kosten

In de legesverordening ziet u wat een vergunning om leidingen of kabels te leggen kost. Daarnaast moet u ook de schade aan de bestrating en groenstroken vergoeden.

Meer weten over het aanleggen van kabels en leidingen?

Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.