Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid. Vanaf die dag geldt de informatieplicht energiebesparing. Op die dag moeten bedrijven en instellingen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Hiervoor moeten zij maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

De informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf:

  • 50.000 kWh elektriciteit, of
  • 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.

Zo komt u de informatieplicht na
Met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing kunt u bepalen of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.

Als u een energiebesparingsplicht en een informatieplicht heeft, kunt u gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML-lijsten). Hier zijn voor negentien bedrijfstakken maatregelen in opgenomen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.

Melden maatregelen

Als bedrijf of instelling moet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. 

Het melden kan online in het eLoket van RVO.nl. U heeft hiervoor eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Dit gaat als volgt:

  • Log in op het eLoket van RVO.nl.
  • Maak een account aan,
  • Selecteer de bedrijfstak waarin u actief bent
  • Loop de lijst met erkende maatregelen door.
  • Geef voor elke erkende maatregel aan of u deze heeft toegepast of niet.
  • Geef aan of u alternatieve maatregelen heeft genomen.
  • Alternatieve maatregelen bent u verplicht  om te omschrijven.

Controle
De Omgevingsdienst IJsselland controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder

Ondernemen in Hardenberg

Wilt u op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de gemeente? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief Ondernemen in Hardenberg.

Inschrijven