Ontwikkelingsagenda

Vanuit haar centrumfunctie wil Hardenberg een nog grotere rol van betekenis spelen voor het Vechtdal, de regio Zwolle en de provincie Overijssel. Om met elkaar te werken aan krachtig Hardenberg is de ruimtelijk-economische ontwikkelingsagenda 'Hardenberg: krachtstroom van het Vechtdal' opgesteld.

De agenda beschrijft vanuit de krachten van Hardenberg de kernopgaven en nodigt uit tot samenwerking. Samenwerking binnen Hardenberg tussen bedrijven, instellingen, inwoners en gemeente.

Maar ook samenwerking met partneroverheden, zoals de gemeenten in het Vechtdal, de regio Zwolle en de provincie Overijssel.

Kernopgaven
De ontwikkelingsagenda bevat tien kernopgaven geclusterd onder vijf ruimtelijk-economische pijlers van Hardenberg:

  • Economie
  • Zorg
  • Ruimte
  • Bereikbaarheid
  • Samenwerking

Tien kernopgaven

Door kansen te benutten en kernopgaven aan te pakken wil Hardenberg zich verder ontwikkelen tot een duurzaam krachtige gemeente in de regio. Om dit te bereiken wil Hardenberg haar belangrijkste opgaven en doelstellingen voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van haar gemeente 'op de agenda' zetten en houden bij haar partners in de publieke en private sector.

De tien kernopgaven voor Hardenberg zijn:

Economisch sterk Hardenberg (economie)
1. Versterken van het ondernemerschap en innovatievermogen van het bedrijfsleven.
2. Benutten van de kracht van het platteland.
3. Ontwikkelen van het Vechtdal naar een landelijk bekend recreatief-toeristisch A-merk.

Vitaal & Gezond Hardenberg (zorg)
4. Vitale inwoners door samenwerking binnen Vitaal Vechtdal.
5. Realiseren van de Sportboulevard en het Gezondheidspark Hardenberg.

Leefbaar & Duurzaam Hardenberg (ruimte)
6. Krachtige en vitale centrumwinkelgebieden Hardenberg en Dedemsvaart.
7. Vraaggestuurde en duurzame (her)ontwikkeling en vernieuwing van woningen en bedrijven.
8. Naar een duurzaam en energiezuinig Hardenberg.

Bereikbaar Hardenberg (bereikbaarheid)
9. Hardenberg als regionaal knooppunt in het infrastructuurnetwerk.

Verbindend Hardenberg (samenwerking)
10. Nieuwe samenwerkingen die leiden naar zichtbare resultaten

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.