Economische Visie regio Hardenberg 2020

Van landbouw tot agri-business, naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie en ontdek, beleef & geniet. Dat zijn de drie kansrijke speerpunten voor de economie van de regio Hardenberg die het Werkgeversberaad Hardenberg benoemt in de Economische Visie regio Hardenberg 2020.

Het Werkgeversberaad Hardenberg heeft op basis van een sociaal-economische analyse van de regio Hardenberg een Economische visie (PDF, 4,6 MB) opgesteld.

In de visie gaat het Werkgeversberaad in op de vraag waar de economische focus in 2020 in de regio Hardenberg moet liggen. De Economische Visie mondt uit in een drietal kansrijke speerpunten voor de economie van de regio Hardenberg.

Van landbouw tot agri-business
Het speerpunt 'Van landbouw tot agri-business' richt zich op de landbouw als sector van economische betekenis. De sector is goed voor 8% van de banen in de regio en volop in beweging.

Het focussen op agri-business, biedt volgens het Werkgeversberaad kansen op het gebied van regionale ketenintegratie, kan voor extra werkgelegenheid zorgen en het innovatievermogen van agrarische bedrijven versterken.

Naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie
De maakindustrie is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de regio Hardenberg en goed voor 14% van de banen in de regio.

Vanuit het speerpunt 'Naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie' moet onder andere worden ingezet op technologische ontwikkeling en innovatie, het versterken van vakopleidingen en kwalitatief hoogwaardige productie. Ook duurzaamheidsambities spelen een belangrijke rol bij dit speerpunt.

Ontdek, beleef & geniet
Met de Vecht, het Reestdal en het groene buitengebied heeft de regio Hardenberg sterke troeven in handen. De vrijetijdseconomie is met 8% van de banen dan ook een belangrijke sector in de regio. Het Werkgeversberaad ziet kansen die verzilverd kunnen worden om het Vechtdal door te ontwikkelen tot toeristisch A-merk.

Door het toeristisch-recreatief product in de regio blijvend te verbeteren en door promotie maximaal te benutten, kunnen meer bezoekers getrokken worden. Daarnaast moet blijvend gefocust worden op een goed woon- en leefklimaat, omdat ook toeristen hiervan profiteren.

Werkgeversberaad
Het werkgeversberaad is begin 2013 gestart en bestaat uit Henk Wiersma (voorzitter De Koepel), Erik Back (landbouw), Jeroen Broeknellis (zakelijke dienstverlening), Peter Snijders (lokaal bestuur) en Henk van Voornveld (recreatie & toerisme). Hein Dijkstra is onafhankelijk voorzitter van het werkgeversberaad.

De leden van het beraad adviseren de lokale overheid en haar maatschappelijke partners over het te voeren sociaal-economische beleid.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.