Economische uitvoeringsagenda

Elkaar kennen en weten wat men voor elkaar kan betekenen is een eerste stap naar een succesvolle samenwerking. Want in Hardenberg, maar ook daarbuiten, liggen veel kansen en valt veel te halen. Dat is de boodschap die de gemeente Hardenberg en haar regionale partners de Hardenbergse ondernemers meegeven in de Economische Uitvoeringsagenda.

De Economische Uitvoeringsagenda vertaalt de Economische Visie voor de regio Hardenberg. In deze visie staat waar de economische focus in 2020 in de regio Hardenberg moet liggen.

De visie mondt uit in een aantal kansrijke speerpunten voor de economie van de regio Hardenberg: van landbouw tot agri-business, naar een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie en ontdek, beleef & geniet en richt zich daarnaast op kansrijke sectoren zoals zorg.

Economische uitvoeringsagenda
Op basis van de Economische Visie is samen met een aantal lokale ondernemers, intermediairs, ondernemersverenigingen en kennis- en innovatie-instellingen verkend welke kansen en mogelijkheden er zijn voor de Hardenbergse ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van kennisdeling, innovatie, onderwijs en financiering.

Deze zijn in de Economische Uitvoeringsagenda (PDF, 4,7 MB) vertaald naar 10 doelen voor zowel de korte als de lange termijn. Daarmee is de koers voor de komende jaren uitgezet.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Hardenberg of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.