Bijstandsverlening zelfstandigen

Heeft u tijdelijke financiële problemen en kunt u als ondernemer geen (extra) financiering krijgen bij uw bank? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) kan dan wellicht uitkomst bieden.

Het Rbz voert regelingen voor financiële hulp aan zelfstandigen uit voor diverse gemeenten in de regio, waaronder ook Hardenberg. De belangrijkste regeling daarbij is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Via deze regeling kunt u als ondernemer een beroep doen op een krediet voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

Consulent
Als u denkt in aanmerking te komen voor deze regeling, kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen via het telefoonnummer 038 498 44 80. Het Rbz is gevestigd in het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2 in Zwolle. Samen met een consulent doorloopt u hierna de volgende stappen:

  • Intakegesprek.
  • Controle of uw bedrijf binnen de kaders van de regeling valt.
  • Indienen aanvraag voor krediet en/of uitkering voor levensonderhoud.

Let op: door de grote belangstelling voor de de tijdelijke ondersteuning is het Regionaal bureau zelfstandigen momenteel minder goed bereikbaar. U kunt het beste uw vraag stellen via het online contactformulier. Een bedrijfsadviseur van het Regionaal bureau zelfstandigen neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg. Bekijk de contactgegevens.