Activiteitenbesluit gebouwen

Als uw bedrijf het milieu aanzienlijk belast, bijvoorbeeld door lozing van het afvalwater, moet u een melding Activiteitenbesluit doen. Daarnaast kan het zijn dat u voor bepaalde bedrijfsactiviteiten nog apart een milieuvergunning nodig hebt.

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels voor alle bedrijven in Nederland. Het Activiteitenbesluit regelt niet alle soorten lozingen. Voor sommige (meest risicovolle) afvalwaterlozingen is een vergunning nodig, of maatwerk op algemene regels.

In de meeste gevallen doet u een melding Activiteitenbesluit als u een bedrijf start of verandert. De melding moet u uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf doen.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u controleren of u een milieuvergunning nodig heeft, of een melding Activiteitenbesluit moet doen. 

Meer informatie over het Activiteitenbesluit vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil, of in het online Gemeentelijk Rioleringsplan

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam van de gemeente Hardenberg.

Lees verder

Ondernemen in Hardenberg

Wilt u op de hoogte blijven over ontwikkelingen in de gemeente? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief Ondernemen in Hardenberg.

Inschrijven