Routekaart voor actieplan werk

Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Hardenberg werken samen aan een actieplan werk. Hierin staat wat we gaan doen om nu en in de toekomst voor voldoende opgeleid personeel te zorgen. Want een gezonde en vitale arbeidsmarkt is van strategisch belang voor de economische en sociale ontwikkeling van de gemeente Hardenberg. Werkgevers of werknemers die mee willen doen kunnen zich nu aanmelden.

Het is voor bedrijven steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Vakmensen zijn schaars. Dat kan grote gevolgen hebben voor de groei van bedrijven, het aantal banen en daarmee de economische groei in onze regio. Dit doen we aan de hand van de volgende punten:

Krachten bundelen

Zorgen voor voldoende opgeleid personeel en het aan boord houden van schaarse vakmensen is een gezamenlijk vraagstuk. Ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Hardenberg pakken de handschoen op om hiermee aan de slag te gaan. Want hoewel de oplossingen nog niet voorhanden zijn, kunnen we wèl onze krachten bundelen en met elkaar in actie komen.

Route richting actieplan werk

Nog dit jaar volgen we een route richting het actieplan werk. Hierin staat concreet wat we gaan doen om nu en in de toekomst over voldoende opgeleid personeel te kunnen beschikken. Geen plan met lange teksten. Niet alleen denken en praten, maar doen!

De eerste stap van de routekaart is het ophalen van inzichten om zo de problematiek in beeld te brengen. De tweede stap is het opstellen van het actieplan, met oplossingen en acties.

Arenadiscussies

Om tot een actieplan te komen zijn creatieve ideeën en slimme oplossingen nodig. Om die op tafel te krijgen, is eerst inzicht nodig in hoe het vraagstuk precies in elkaar zit. Wat zijn de knelpunten waar werkgevers tegenaan lopen en wat gebeurt er op de arbeidsmarkt? Daarom ging de route van start met arenadiscussies in een Klantarena en een Expertarena.

Klantarena©

Bij een Klantarena op 15 oktober 2019 stonden (toekomstige) werknemers letterlijk en figuurlijk centraal. Zij zijn immers de klanten van de arbeidsmarkt. De werkgevers luisterden allereerst naar hun ervaringen, wensen en verwachtingen. Hoe kijken jongeren of mensen die net van baan veranderd zijn of een nieuwe stap willen maken tegen de huidige arbeidsmarkt aan? Wat verwachten ze van werkgevers? Wanneer is de arbeidsmarkt voor hen aantrekkelijk?
Daarna gingen werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek over wat er gezegd is.

Expertarena

In de Expertarena op 17 oktober 2019 stonden twee experts op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken centraal. Wim Davidse en Esther de Bruine gaven ons inzicht in de ingrijpende ontwikkelingen op de arbeids- en flexmarkt, op welke wijze de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt en wat dit voor de werkgevers betekent. Wat moeten werkgevers doen om (jonge) mensen te boeien en te binden voor de toekomst. Wat kunnen we leren van ‘best practices’? En hoe kunnen we ons voordeel doen met deze kennis?

Rondetafelgesprekken

Tijdens drie Ronde Tafelgesprekken brachten werkgevers samen de arbeidsmarktvraagstukken in kaart. De Ronde Tafelgesprekken zijn een vervolg op de Klant – en Expertarena. In het Ronde Tafelgesprek werden allereerst de opgedane inzichten uit de arenadiscussies met elkaar gedeeld en besproken. Vervolgens zijn de inzichten geprioriteerd. Daarna is met elkaar bepaald: wat gaan we ermee doen? 

Inzichten naar aanleiding van de arenasessies en Ronde Tafelgesprekken

Co-creatiesessies

De arenasessies en rondetafelgesprekken hebben dankzij de inbreng van de werkgevers een schat aan informatie opgeleverd. Eind november zijn de acties die tijdens de rondetafelgesprekken zijn genoemd in klein comité concreet uitgewerkt tijdens co-creatiesessies. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met mogelijke oplossingsrichtingen die uitgewerkt kunnen worden.

Mogelijke oplossingsrichtingen die aan de orde zijn geweest in de co-creatiesessie (ideefase)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.