Bedrijven

Bedrijventeam

Met een actieve oplossingsgerichte houding denkt het Bedrijventeam met u mee over kansen en mogelijkheden.

Meer informatie

Mijn bedrijvenloket

In Mijn bedrijvenloket vindt u onder meer uw bedrijfsgegevens en informatie over lopende zaken bij de gemeente.

Meer informatie

Bedrijfsruimte zoeken/uitgifte

In de hele gemeente is een ruim aanbod van kwalitatief hoogwaardige en goed bereikbare bedrijventerreinen te vinden. 

Meer informatie

Activiteitenbesluit gebouwen

Als uw bedrijf het milieu aanzienlijk belast, bijvoorbeeld door lozing van het afvalwater, moet u een melding Activiteitenbesluit doen.

Meer informatie

Bedrijfsafval inzameling

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Meer informatie

Melding brandveilig gebruik

Een gebouw waar veel mensen in samen komen, moet brandveilig zijn. Om dit aan te tonen, dient u een gebruiksmelding te doen, of een omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer informatie