Vervoersverbod voor vogels door vogelgriep in Schuinesloot, De Krim, Nieuwleusen en Laar

In Schuinesloot (gemeente Hardenberg, provincie Overijssel) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de in totaal ongeveer 60.000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook in De Krim (provincie Overijssel) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden de kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen) en in het Duitse Laar, op enkele kilometer van de gemeente Hardenberg, is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, voeren de Duitse autoriteiten de maatregelen in (die ook in Nederland bij een besmetting worden uitgevoerd).

Rond de getroffen bedrijven geldt een beperkingszone van 10 kilometer. In dit gebied gelden per direct maatregelen, waaronder een vervoersverbod. Deze maatregelen gelden ook voor houders van hobbyvogels en producten daarvan.

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. De ziekte komt door een virus en is zeer besmettelijk onder deze dieren. Om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen neemt de overheid strenge maatregelen.

Maatregelen binnen 1 kilometer van het besmette bedrijf in Schuinesloot

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze worden getest op vogelgriep en komende 14 dagen intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Maatregelen binnen 3 kilometer van de besmette bedrijven

Pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond de besmette bedrijven in Schuinesloot, De Krim en Laar (Duitsland) worden onderzocht op vogelgriep. 

Vervoersverbod binnen 10 kilometer van het besmette bedrijf

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het met vogelgriep besmette bedrijven in Schuinesloot, De Krim en Laar.

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. En voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Het vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders van vogels. Daarnaast gelden regels voor de jacht. 

Meer informatie over vogelgriep en de maatregelen staat op de website van de Rijksoverheid. 

Maatregelen voor particulieren

Een van de maatregelen bij vogelgriep is de afschermplicht: dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een voli√®re te houden of in een ren onder te brengen. Daarnaast geldt er een landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee. 

Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat informatie over hoe uw vogels het best kun afschermen.

Melden van dode wilde (water)vogels

Wilde vogels zijn een belangrijke verspreider van het virus. Doe daarom een melding als u 1 of meerdere dode wilde (water)vogels vindt zoals eenden, zwanen of ganzen. Meer informatie over waar u een melding kunt doen leest u op de website van de NVWA.

Meer informatie over de bestrijding van vogelgriep

Met preventie is veel te voorkomen. Op de site van de NVWA staat veel informatie over preventie en bestrijding Vogelgriep in Nederland 2022 | NVWA

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.