Vergoeding voor onderhoud van landschap door grondeigenaren

Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen om landschapselementen in het buitengebied aan te leggen of te onderhouden. De mogelijkheden hiervoor zijn uitgebreid. Wethouder Alwin te Rietstap: “Landschapselementen zoals houtwallen, poelen, kleine bosjes en natuurvriendelijke oevers houden ons landschap herkenbaar. Ook zorgen ze voor meer biodiversiteit. We hebben de mogelijkheden voor landschapsonderhoud uitgebreid. Ook de aanleg en het beheer van bloemrijke akkerranden en natuurvriendelijke oevers komen nu in aanmerking voor een vergoeding.”

Ruim 200 particuliere of agrarische grondeigenaren onderhouden landschapselementen in het buitengebied van de gemeente Hardenberg. Het gaat bijvoorbeeld om snoeiwerkzaamheden of het onderhouden van afrasteringen. Dit noemen we ‘groene diensten’.

Vergoeding voor kosten

De landschapselementen zijn eigendom van de grondeigenaren. Maar iedereen kan ervan genieten en de biodiversiteit profiteert. De grondeigenaren ontvangen voor het onderhoud en beheer een vergoeding. De vergoeding is bedoeld voor de kosten van eigen arbeid of voor het inschakelen van een groenaannemer.

De vergoedingsregeling

De Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) voert de vergoedingsregeling uit. De gemeente Hardenberg heeft hiervoor nieuwe afspraken gemaakt met deze stichting. Daarbij zijn de mogelijkheden voor landschapsonderhoud door inwoners uitgebreid. Ook het uitbreiden van bestaande landschapselementen door extra aanplant valt nu onder de regeling.

'Goed voor de biodiversiteit'

Wethouder Alwin te Rietstap: “Inwoners helpen zo bij het in stand houden van het landschap dat kenmerkend is voor ons buitengebied. Met nieuwe aanplant kunnen we ook ontbrekende schakels toevoegen. Ook willen we maatregelen ondersteunen die goed zijn voor de biodiversiteit. Zoals akkerranden en natuurvriendelijke oevers. Deze maatregelen zijn gunstig voor boerenlandvogels. Dit past goed bij de ambities die we hebben binnen ons programma Klimaat, Water en Biodiversiteit.” 

Goed om te weten

  • Landschapselementen in het buitengebied komen in aanmerking voor een vergoeding.
  • Landschapselementen op erven en binnen de bebouwde kom komen niet in aanmerking.
  • Eigenaren die al een contract voor groene diensten hebben, kunnen dat uitbreiden.
  • Bij nieuwe contracten is de contractwaarde minimaal € 10.000.
  • Wanneer het vooral gaat om het aanleggen/beheren van bloemrijke- en faunaranden, ligt de maximale contractwaarde op € 25.000.
  • De contracten hebben een looptijd tot en met 2040.

Interesse? Dit is de procedure

Bent u grondeigenaar en heeft u interesse? Neem dan contact op met de SGBDO:

Een veldadviseurs van de SGBDO neemt dan contact op voor een persoonlijk gesprek. In dat gesprek bespreekt de veldadviseur samen met de grondeigenaar de mogelijkheden en welke landschapselementen voor een vergoeding in aanmerking komen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst en na afstemming met de gemeente behandeld. De procedure duurt meestal enkele maanden. 

Meer weten?

Lees verder op www.sgbdo.nl.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.