Veelgebruikt kruispunt in Baalderveld wordt binnenkort veiliger

Begin dit jaar hebben we ons ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan’ (GVVP) en Fietsplan klaargemaakt. Dit is een plan dat we met hulp van inwoners, scholieren en Plaatselijk Belangen hebben opgesteld. De plannen samen noemen we: project ‘Veilig op weg’.

Een schets van de nieuwe situatie van dit fietspad. Het is getekend over een luchtfoto van deze oversteek.

Via een enquête konden inwoners meedenken over het verbeteren van verkeersituaties in de gemeente Hardenberg. Maar liefst 2.000 inwoners hebben dit gedaan. Eén van de situaties die vaak is aangegeven, is de oversteek van het fietspad ‘Oude Beekpad’ (ook wel ‘het rode fietspaadje’ genoemd), met de Floralaan in Hardenberg. Deze oversteek wordt als onveilig ervaren. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeteren. En dit doen we al op heel korte termijn. Alle omwonenden zijn vooraf geïnformeerd. Hieronder leest u meer over wat we gaan doen en wanneer we dit gaan doen.

Wat gaan we doen?

Het Oude Beekpad is een fietspad dat dwars door de wijk loopt. Voor fietsers vormt het een snelle route naar de andere zijde van de wijk, de scholen, de supermarkt, het centrum en andere voorzieningen. Fietsers worden in de huidige situatie alleen niet altijd op tijd gezien. Ook is het voor weggebruikers vanaf de Floralaan niet duidelijk wie er voorrang heeft. Daarom gaan we het fietspad bij het kruispunt voor een deel verleggen, waardoor:

  • het zicht op de fietsers vanaf de Floralaan beter wordt;
  • fietsers moeten afremmen;
  • álle weggebruikers beter opletten.

Er komt ook een voetgangersoversteekplaats (‘zebrapad’). Deze komt aan de kant van de basisschool De Bloemenhof. Verder passen we de drempel aan. En plaatsen we nieuwe verlichting. Bovenaan de tekst vindt u een afbeelding. Hierop ziet u hoe het nieuwe kruispunt eruit zal zien. Vindt u deze afbeelding te klein? Dit is een grotere versie (opent in nieuw scherm).

Wanneer start de uitvoering?

We starten op woensdag 30 november met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 2 weken. De Floralaan wordt tijdelijk voor een deel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen we de werkzaamheden goed en veilig uitvoeren. Er wordt een duidelijke omleiding in de wijk aangegeven. Houd hier alstublieft rekening mee. Fietsers en voetgangers kunnen er (met enige moeite) wel langs. Dit geldt ook voor het Oude Beekpad. Deze blijft toegankelijk. U hoeft dus niet om te fietsen of lopen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u deze mailen naar het projectteam: veiligopweg@hardenberg.nl.

We gaan voor een verkeersveiligere situatie in uw buurt. Voor alle weggebruikers. Samen… Veilig op weg. Dát is ons doel!

Meer informatie over Veilig op weg

Wilt u meer weten over de projecten die we de komende tijd onder de naam ‘Veilig op weg’ gaan uitvoeren? Ga dan naar www.hardenberg.nl/veiligopweg.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.