Veel reacties van inwoners op de taalactie Snapt u ons?

Tijdens de actie 'Snapt u ons?' vroegen wij de mening van inwoners over onze teksten. Er kwamen meer dan 100 reacties binnen, waarvan de meeste online. Meer dan de helft van de reacties was positief. Verder meldden inwoners vooral moeilijke woorden of te veel informatie. We hebben zoveel mogelijk gelijk aangepast. De meldknop op de website blijft staan. Zodat inwoners ook na de actie hun mening kunnen geven.

“We zijn heel tevreden met de reacties”, vertelt burgemeester Maarten Offinga. “Het is mooi om te zien dat onze inwoners met ons meedenken om onze teksten te verbeteren. Dat mensen ook reageren als ze het wel goed vinden, waarderen we enorm. Zo weten we namelijk of we op de goede weg zijn.”

Taalcoach Herma Jacobs vertelt, dat op alle negatieve reacties inmiddels actie is ondernomen. “Bijvoorbeeld spelfouten, informatie die mist of moeilijke woorden zijn meteen aangepast. Andere opmerkingen hebben we doorgegeven aan de afdelingen. Die gaan ermee aan de slag. De meldingen zijn anoniem binnen gekomen. Daarom kunnen we de melders geen persoonlijk bericht sturen dat we wat met hun reactie hebben gedaan. We hopen dan ook dat mensen dit bericht lezen, zodat ze weten dat we ermee aan de slag zijn gegaan.”

Vervolgacties voor betere teksten

Taalcoach Jacobs vertelt verder: “We gaan in de toekomst vaker aan inwoners vragen om met ons mee te kijken. Over een half jaar houden we een nieuwe actie 'Snapt u ons?'. Binnenkort starten we met een groep inwoners de beoordeling van onze online formulieren. Hiervoor hebben 26 mensen zich aangemeld en daar zijn we heel blij mee. Verder kunnen inwoners nog reageren op de brieven voor de collectieve zorgverzekering, en die voor het verlengen van parkeerabonnementen. Beide brieven worden binnenkort verstuurd.”

De actie 'Snapt u ons?'

Tijdens de actie 'Snapt u ons?' konden inwoners op verschillende manieren een reactie geven:

  1. Onduidelijke brieven terugsturen
  2. Op de website, onderaan iedere pagina, een reactie geven
  3. Andere onduidelijke teksten doorgeven via een reactieknop op de website
  4. Bellen of een mail sturen met hun reactie

In totaal kwamen er 95 reacties binnen op de website. Daarvan waren er 57 positief. De knoppen blijven actief, dus inwoners kunnen altijd hun reactie geven. Er kwamen 6 brieven terug, waarvan 1 positief en 5 met tips hoe het beter kan. De reacties gingen vooral over te moeilijke woorden, te veel informatie of juist informatie die miste.

Direct Duidelijk

De gemeente heeft de actie gehouden, omdat ze is aangesloten bij Direct Duidelijk. De landelijke campagne voor duidelijke overheidscommunicatie. Naast allerlei interne acties, is de actie 'Snapt u ons?' de eerste waar de gemeente hulp van inwoners vraagt.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.