Uitkijktoren bij Loozensche Linie in handen gemeente

De gemeente Hardenberg heeft de uitkijktoren bij de Loozense Linie overgenomen van Staatsbosbeheer. Hiermee blijft de toren behouden voor inwoners en toeristen. De toren is 2 jaar gesloten geweest. Voordat de uitkijktoren weer open kan, is eerst groot onderhoud nodig. Deze werkzaamheden worden zo snel mogelijk opgestart.

“We zijn blij dat we er met eigenaar Staatsbosbeheer uit zijn gekomen”, vertelt wethouder Werner ten Kate. “De uitkijktoren staat namelijk op een unieke historische plek: bij de overblijfselen van de Loozensche Linie, een verdedigingswerk uit de tijd van Napoleon. En op een unieke toeristische plek vlakbij het pontje over de Vecht. Door de lift is de uitkijktoren ook toegankelijk voor minder validen. Daarmee is de uitkijktoren zelf ook uniek. De toren is 2 jaar niet gebruikt en moet dus flink opgeknapt worden. Daarom hebben we de toren van Staatsbosbeheer overgenomen voor het symbolische bedrag van 1 euro.”

We houden u op de hoogte

Er wordt zo snel mogelijk gestart met de herstel-/onderhoudswerkzaamheden. Als de uitkijktoren weer open kan voor publiek, dan maakt de gemeente dat bekend via de gebruikelijke kanalen zoals weekblad De Toren en social media.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.