Tijdelijke omleiding fietspad Gramsbergen – Hardenberg

Vanaf 30 mei of 1 juni is het fietspad tussen Gramsbergen en Hardenberg (grotendeels) afgesloten door werkzaamheden. Het fietspad langs de Hardenbergerweg en Gramsbergerweg zal ongeveer 7 weken (tot en met half juli) dicht zijn. Als het veilig kan, zullen delen van het fietspad toegankelijk zijn.

Er wordt een gasleiding aangelegd langs het hele fietspad. Daarom is deze tijdelijke afgesloten. De aannemer doet boor- en graafwerkzaamheden. In de tussenbermen van het spoor en de weg. Ander verkeer op deze weg kan daar overlast door ervaren. In dat geval worden er verkeersregelaars ingezet. Of komt er een voorrangsregeling.

Omleiding voor fietsers

Fietsers worden omgeleid met verwijzingsborden. Houd deze goed in de gaten. De omleidingsroute zal grotendeels door de wijk Baalderveld en langs het kanaal Almelo – De Haandrik (tussen Hardenberg en Gramsbergen) lopen.

Aanwonenden ontvangen een brief met informatie

Aannemer Visser & Smit Hanab doet de werkzaamheden in opdracht van Coteq Netbeheer. Alle aanwonenden krijgen van hen een brief met alle nodige informatie.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.