Start procedure voor nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wijster, Hoogeveen en Dedemsvaart

Netbeheerder TenneT versterkt het hoogspanningsnetwerk. Hiervoor bouwt TenneT in Zuidwest-Drenthe nieuwe hoogspanningstations. Onderdeel van dit project (Drents Overijsselse Netversterking) is het aanleggen van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wijster en Hoogeveen. En vanaf hoogspanningsstation Dedemsvaart naar de bestaande masten. Om dit mogelijk te maken heeft TenneT de provincie Drenthe gevraagd een procedure te doorlopen. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stemden hiermee in.

Waarom versterking hoogspanningsnet?

Er is veel vraag naar meer ruimte (capaciteit) op het landelijke en regionale hoogspanningsnet. Dat komt door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de groei van de economie. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Ook de energievraag van huishoudens neemt toe door woningen van het aardgas te halen.

Drents Overijsselse Netversterking

De nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels verbinden straks de nieuwe hoogspanningsstations met het bestaande netwerk. TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan die nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Riegmeer (Hoogeveen), bij Wijster Scheidingsweg, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Ook breiden ze de bestaande stations in de buurt van Steenwijk en Dedemsvaart uit.

Projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet

Het ondergrondse kabeltracé gaat door een aantal gemeenten. Het uiteindelijke besluit valt daarom waarschijnlijk onder de nieuwe Omgevingswet. Daarom kiezen TenneT en de provincie voor een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Het projectbesluit is de opvolger van het provinciaal inpassingsplan dat er nu is. In het projectbesluit leggen ze de route van de ondergrondse verbinding vast.

U kunt de documenten bekijken

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn bevoegd gezag voor het projectbesluit. Met het goedkeuren van deze procedure zetten ze de eerste stap in dit proces. Deze eerste stap is de publicatie van een kennisgeving met het ‘Participatieplan’ en de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze documenten liggen vanaf 23 juni 2023, 6 weken voor iedereen ter inzage. U kunt ze bekijken op www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen

Bekijk het kaartje met het zoekgebied in Deventer

Reageren op de stukken en inloopbijeenkomst

Tijdens de ter inzagelegging kan iedereen die dat wil een reactie geven op deze stukken. Als u uw reactie indient moet u die richten aan Gedeputeerde Staten. Ook vinden gesprekken plaats met verschillende belangenorganisaties in het gebied.

Ook houdt TenneT inloopbijeenkomsten. Tijdens een inloopbijeenkomst legt TenneT de procedure en de werkzaamheden uit.

  • Donderdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur (Dedemsvaart) MFC Trefpunt Balkbrug, Meppelerweg 34, Balkbrug
  • Woensdag 12 juli van 19.00 tot 21.00 uur (Hoogeveen/Wijster) Zalencentrum De Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69, Fluitenberg

Meer informatie leest u op www.tennet.eu/don

Plannen bekijken op locatie

Vanaf 23 juni 2023 zijn het Participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op papier in te zien in de provinciehuizen van Drenthe en Overijssel. Ook kunt u ze bekijken in de gemeentehuizen van Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Coevorden en Hardenberg.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.