Project update Vechtrijk Gramsbergen

In 2021 hebben gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen en de inwoners van Gramsbergen samen de ‘Visie Vechtrijk Gramsbergen’ opgesteld. Deze visie is het resultaat van de bewonersparticipatie. Daarin dachten we samen na over de inrichting van de Vecht en het Vechtdal rondom Gramsbergen.

Afgelopen zomer heeft aannemer Nonak uit Ommen volop gewerkt aan het uitvoeren van de eerste fase van deze visie. Vlak voor de start van het hoogwaterseizoen, in oktober 2023, zijn de laatste zaken afgerond en is het terrein opgeruimd. Met zichtbaar resultaat!

Stadsfront

In het stadsfront is een aantrekkelijk gebied gemaakt voor dagrecreatie, met een haven met aanlegvoorzieningen voor bootjes. Het binnenterrein heeft rolstoeltoegankelijke paden en er zijn plekken om te vissen. Deze visplekken zijn ook rolstoeltoegankelijk.

Nevengeul

Meer noordelijk is een meestromende nevengeul aangelegd. Daarmee ontstaat er nieuwe waternatuur. Deze nieuwe waternatuur biedt vissen de mogelijkheid om verder stroomopwaarts naar het Duitse deel van de Vecht te zwemmen. Aan het begin van de nevengeul, bij de Haandrik, is een inlaatwerk gebouwd. Dit inlaatwerk regelt de hoeveelheid water die door de nevengeul gaat.

Tijdelijke brug

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen, werd een tijdelijke brug over de Vecht aangelegd. De grond die is vergraven voor de aanleg van de haven en de nevengeul is met vrachtwagens via deze brug afgevoerd. Hierdoor hoefden de vrachtwagens niet door Gramsbergen te rijden. Nu de uitvoering is afgerond, is de tijdelijke brug weer verwijderd.

Extreem hoogwater

Alle resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden waren duidelijk zichtbaar, totdat rond de kerstdagen en de jaarwisseling sprake was van extreem hoogwater. De Vecht trad buiten haar oevers. De grote snelstromende watermassa heeft op verschillende plekken effect laten zien. Ook in het net opgeleverde projectgebied van Vechtrijk Gramsbergen.

De uiterwaard, waarin net de nevengeul en vistrap waren aangelegd, en het stadsfront zijn overspoeld door de grote hoeveelheid water en zand. In de komende maanden zal voor zowel waterschap Vechtstromen als de gemeente Hardenberg duidelijk worden welke omvang en gevolgen dit heeft. En ook hoe hiermee wordt omgegaan.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.