Prestatieafspraken woningbouw: meer nieuwbouw van verschillende soorten woningen

Elk jaar maken de gemeente Hardenberg, Vechtdal Wonen en de Huurdersorganisatie Vechtdal prestatieafspraken over de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente. De afspraken voor 2024 gaan vooral over beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. En over de leefbaarheid in de wijken en kernen.

Tot 2030 is ongeveer een derde van alle nieuwbouwwoningen in de gemeente Hardenberg een sociale huurwoning. De corporatie verwacht in 2024 bijna 100 sociale huurwoningen op te leveren. Vechtdal Wonen bouwt hiervoor nieuw in woningbouwlocaties die gemeente ontwikkelt. Maar maakt ook plannen voor nieuwbouw in andere gebieden. Bijvoorbeeld op plekken waar oudere huurwoningen worden gesloopt. Van een aantal plekken die in beeld zijn voor nieuwbouw, is het nog onzeker of ze doorgaan.

“Zoeken naar plekken voor nieuwe huurwoningen”

Wethouder Martijn Breukelman: “We staan met elkaar voor een grote opgave om sneller en meer te bouwen. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen. We willen ook zorgen voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Dat betekent dat we ook inzetten op verschillende soorten huurwoningen. Daarom dagen we Vechtdal Wonen uit om op zoek te gaan naar plekken voor nieuwe sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Daarover moet in 2024 meer duidelijkheid komen. Want bij woningbouwplannen gaat er best wat tijd overheen voordat de schop in de grond gaat. Ook willen we samen zoeken naar tijdelijke of flexibele woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, statushouders of Oekraïense ontheemden. We doen ons best om in 2025 ongeveer 50 flexwoningen op te leveren.”

Lagere woonlasten door verduurzaming

Vechtdal Wonen wil huurwoningen voor jongeren betaalbaar maken. En wijst de komende jaren 25 bestaande woningen met een lagere huurprijs aan voor jongeren tot 28 jaar. Om de woonlasten voor de huurders te verlagen, investeert Vechtdal Wonen in het energiezuiniger maken van de woningen. In 2024 worden 320 woningen verduurzaamd. Ruim 900 huurwoningen krijgen zonnepanelen. De gemeente en Vechtdal Wonen werken samen in een pilot aan een aanpak voor het verduurzamen van vergelijkbare woningtypes in een wijk. Het gaat daarbij zowel om sociale huurwoningen als koopwoningen.

Aandacht voor kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen krijgen meer aandacht. Het gaat om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een beperking, zieken, mantelzorgverleners, studenten, statushouders of arbeidsmigranten. Woningen voor deze mensen moeten goed verdeeld zijn in de dorpen en wijken met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding in de buurt. De partijen doen hier in 2024 onderzoek naar. De gemeente gebruikt de resultaten voor het maken van een woonzorgvisie voor deze mensen. Vechtdal Wonen en de Huurdersorganisatie denken hierover in ieder geval mee.

De prestatieafspraken zijn ondertekend

Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de prestatieafspraken. Directeur-bestuurder Martijn Rink zette zijn handtekening namens woningstichting Vechtdal Wonen. Vicevoorzitter René Brouwer tekende namens de Huurdersorganisatie Vechtdal.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.