Plan voor tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners in Oud-Bergentheim en Sibculo

Camperlocatie Schöttinck in Oud-Bergentheim en vakantiepark De Vlegge in Sibculo zijn in beeld als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. De gemeente gaat samen met de eigenaren onderzoeken of het mogelijk is hier woonunits te plaatsen. De units zijn vooral geschikt voor gezinnen. De gemeente wil het plan samen met de buurt uitwerken. Omdat er nog steeds extra opvangplekken nodig zijn, blijft de gemeente zoeken naar plekken die snel zijn in te richten als tijdelijke opvanglocatie.

In Nederland zijn op korte termijn extra plekken nodig om mensen uit Oekraïne op te vangen. De gemeente Hardenberg levert vanaf het begin een bijdrage. En zoekt naar plekken die geschikt zijn om tijdelijk in te richten als grote opvanglocatie. Inwoners en plaatselijk belangen kunnen meedenken. De gemeente wil graag opvang bieden aan gezinnen. Daarom zoekt de gemeente vooral naar plekken om woonunits te plaatsen voor een meerpersoonshuishouden. De gemeente kijkt zelf ook welke locaties geschikt zijn.

Er zijn al meerdere plekken aangedragen. Onlangs opende de derde gemeentelijke opvanglocatie in Dedemsvaart. De gemeente heeft een aantal mogelijke locaties in onderzoek.

Twee plekken zijn geschikt als opvanglocatie  

De eigenaar van camperlocatie Schöttinck aan de Mölinksweg 1 in (Oud-)Bergentheim wil een terrein beschikbaar stellen als tijdelijke opvanglocatie. Hier kunnen mogelijk 14 tot 15 woonunits geplaatst worden, zodat de gemeente hier 75 tot 100 Oekraïners kan opvangen.

Ook de eigenaar van Landal De Vlegge wil een terrein naast het vakantiepark beschikbaar stellen als tijdelijke opvanglocatie. De gemeente gaat in overleg met de eigenaar verder onderzoeken of het haalbaar is om deze locatie in te richten met 25 woonunits zodat we hier ongeveer 100 Oekraïners kunnen opvangen.

De gemeente vindt deze locaties geschikt omdat ze aan de meeste criteria voldoen.

Plannen samen met de buurt uitwerken

In de komende weken gaat de gemeente met de eigenaar en de buurt in gesprek over de manier waarop de tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden op deze plekken vorm kan krijgen. Daarna neemt het college van B&W een besluit over het inrichten van de opvanglocaties. Ook is dan een omgevingsvergunning nodig. De gemeente wil de tijdelijke opvanglocaties zo snel mogelijk daarna in gebruik nemen.

Gezondheidspark en terrein in Bergentheim

Ook een deel van het Gezondheidspark in Hardenberg en een terrein aan de Van Roijensweg 15a zijn in beeld om in te richten als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Het is nu niet mogelijk om beide locaties te richten als tijdelijke opvanglocatie. Dat komt omdat de netbeheerder geen aansluiting op het elektriciteitsnet kan leveren. Hiervoor heeft de gemeente op korte termijn geen betaalbare oplossing. Daarom kan de gemeente deze locaties op korte termijn niet invullen. De locaties blijven wel in beeld.

We blijven zoeken naar plekken die we snel kunnen inrichten

We richten ons nu eerst op locaties die we snel kunnen inrichten en gebruiken als tijdelijke opvanglocatie. Want de oorlog in Oekraïne gaat verder. De situatie blijft onvoorspelbaar. Daardoor komen er nog steeds Oekraïners naar Nederland. De gemeenten in Nederland regelen opvangplekken voor deze mensen. De Rijksoverheid verwacht dat er 97.000 gemeentelijke opvangplekken nodig zijn. Ook de gemeente Hardenberg levert vanaf het begin een bijdrage. De opdracht voor de gemeente Hardenberg is om te zorgen voor 570 opvangplekken.

In Hardenberg en Dedemsvaart zijn al drie tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. Maar er zijn nog meer plekken nodig. Daarom blijft de gemeente zoeken naar plekken die geschikt zijn om in te richten als grote opvanglocatie.

Kijk voor meer informatie op hardenberg.nl/oekraine


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.