Onderhoud paden Zuiderbos in Dedemsvaart

Een deel van de paden in het Zuiderbos is opgeknapt. Dit was een proef om te kijken of het uitgevoerde onderhoud afdoende is. Of dat er behalve het op tijd onderhouden ook aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bij de proef hoorde een inspraaktermijn. Die termijn is voorbij. De reacties die we ontvingen, nemen we mee bij het onderhoud van de andere paden in het Zuiderbos.

Het onderhoud

Voor het onderhoud snoeien we de randen van de hoofdpaden en de bospaden met een klepelmaaier. Bladeren en andere organische stoffen halen we van de paden. En natte plekken in de hoofdpaden herstellen we. Daarmee is het onderhoud van de paden voor nu klaar. Maar onderhoud blijft nodig.

De planning

We verwachten het werk te doen tussen 18 en 22 september (week 38). Als de omstandigheden op dat moment niet goed zijn, schuiven de werkzaamheden op.

Meer informatie?

Stuur een mail naar Ben.Bakkenes@hardenberg.nl of bel de heer Bakkenes op 06 57 61 76 96.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.