Omgeving kan reageren op het onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Drenthe en Overijssel staat uitgelegd wat ze gaan onderzoeken. U kunt nu op de Notitie reageren!

Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de inloopbijeenkomsten. 

Waarom een waterstofnetwerk?

Nederland moet verduurzamen. De industrie stoot veel CO2 uit. Dat is schadelijk voor het milieu. De CO2 uitstoot van de industrie kan flink worden verminderd met waterstof.

Landelijk transportnetwerk

Het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel gaat over de aanleg van ondergrondse buisleidingen voor het transport van waterstofgas. Het netwerk in Drenthe en Overijssel is onderdeel van het landelijke transportnetwerk voor CO2-vrije waterstof.

In 2030 helemaal klaar

Dit ondergrondse netwerk verbindt vijf industriële clusters met elkaar, met het buitenland en met waterstofopslag en -import locaties. Zo kunnen bedrijven overstappen op duurzame energie en komt er minder CO2 vrij. Waterstofontwikkelingen in het gebied komen hierdoor in een stroomversnelling. Dit is goed voor de bedrijvigheid in het gebied. Het doel is dat het netwerk in 2030 helemaal klaar is.

Bestaande leidingen hergebruiken

In Drenthe en Overijssel kunnen ze op veel plekken bestaande aardgasleidingen hergebruiken. Voor sommige delen is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar leggen ze nieuwe leidingen. Ze onderzoeken de komende periode zorgvuldig de opties waar deze leidingen kunnen liggen.

Tussen Elim en Schoonebeek verwijderen ze een bestaande aardgasleiding. Een deel van het tracé van deze leiding hergebruiken ze voor de aanleg van een nieuwe leiding voor waterstof.

Wat gebeurt er nu?

Voordat ze beginnen met de aanleg van het waterstofnetwerk zijn een ruimtelijk besluit over de locatie van de leiding, en verschillende vergunningen en ontheffingen nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat regelt hiervoor de procedure.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is onderdeel van deze procedure. En vormt de basis voor de onderzoeken voor dit project. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau leest u welke route zij gaan onderzoeken en welke omgevingsaspecten ze daarbij onderzoeken. Van 19 januari tot en met 29 februari kunt u dit document lezen en erop reageren.

Kom naar de inloopbijeenkomst!

We organiseren twee inloopbijeenkomsten. U kunt tijdens de bijeenkomst informatie bekijken, vragen stellen en reageren op het document. U kunt vrij in- en uitlopen. Aanmelden vooraf is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Op 6 februari van 19:00 tot 21:00 uur in d’Oale Turfstee in Oranjedorp
  • Op 7 februari van 19:00 tot 21:00 uur in MFC De Opsteker in Nieuwlande

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inloopbijeenkomsten? Of over de stappen in het proces en hoe u kunt reageren? Leest dan verder op de website van RVO.

Wilt u meer informatie over het project? Ga dan naar de website van Hynetwork Services.


Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.