Noordoost-Nederland straks beter bereikbaar met de Nedersaksenlijn?

Donderdag 10 november 2022 overhandigden onder andere wethouder Alwin te Rietstap en burgemeester Maarten Offinga het ‘Bidbook Nedersaksenlijn’ aan de ministers Mark Harbers en Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen in Den Haag.

Presentatie van het bidbook

Wat is het ‘bidbook Nedersaksenlijn’?

Een bidbook is een uitgebreid projectvoorstel dat is opgesteld met als doel om een project te realiseren. In dit geval gaat het om de Nedersaksenlijn, de gewenste spoorverbinding tussen Twente en Groningen via Emmen. Het bidbook beschrijft het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn, voor de regio en voor Nederland. Om deze verbinding te realiseren is het noodzakelijk om een stuk ontbrekend spoor te realiseren tussen Emmen en Veendam. Hiermee wordt het ook mogelijk om het Emsland, de economisch sterk groeiende Duitse buurregio van de betrokken provincies, sneller en makkelijker te bereiken. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer lang. Een spoorlijn die maar liefst 26 gemeenten en 1,3 miljoen mensen met elkaar, én met 650.000 banen verbindt. Kortom, de Nedersaksenlijn is een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in het grensgebied van Noord- en Oost-Nederland.

Wat is er nodig om dit project te realiseren?

Het bidbook toont de verbondenheid van de regio’s en de gezamenlijke inzet van alle partijen, maar er is meer nodig. Aan het kabinet wordt gevraagd 63 miljoen euro bij te dragen aan de eerste fase van de Nedersaksenlijn: Veendam-Stadskanaal. Ook de regio legt gezamenlijk 63 miljoen euro bij voor de uitvoering van deze eerste fase. Bovendien vraagt de regio het kabinet om samen met hen een vervolgonderzoek en realisatieplan te starten voor het ontbrekende stuk van de Nedersaksenlijn van Stadskanaal naar Emmen.

Voorzitter van Stichting Nedersaksenlijn Melle Mulder: “De Nedersaksenlijn is met name een verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook voor het onderwijs, voor de zorg, voor de woningmarkt en voor de leefbaarheid en sociale structuur van onze samenleving”. De Nedersaksenlijn biedt daarbij ook nog eens een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel. En verbindt ook toeristische hotspots, innovatiehubs en universiteitssteden met elkaar.

De kracht van… Een gezamenlijk plan.

Het voorstel voor deze realisatie is een gezamenlijk plan. In het Bidbook is dan ook opgenomen hoe de partners in de regio, onder aansturing van de provincie Drenthe zich zullen inzetten om het gebied langs deze treinverbinding de komende tijd verder te ontwikkelen. Het betreft een constructieve samenwerking tussen de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel, de gemeenten langs de Nedersaksenlijn, Landkreis Graftschaft Bentheim, Stichting Nedersaksenlijn en diverse betrokken organisaties.

Bekijk het bidbook

Benieuwd naar de inhoud van het bidbook? Bekijk het hele bidbook (pdf) of de factsheet (pdf). Of lees de samenvatting hieronder.

Samenvatting

Met de Nedersaksenlijn wordt de bestaande spoorlijn vanuit Emmen doorgetrokken, via Ter Apel, Stadskanaal en Veendam naar Groningen. Ook willen we de spoorlijn tussen Coevorden en Nordhorn (Duitsland) weer geschikt maken voor personenvervoer. Met deze nieuwe spoorverbindingen ontsluiten we de regio en verbinden we 4 economische regio’s (regio Zwolle, Dutch Tech Zone, Groningen-Assen en Twente) met elkaar. Er worden 2 landen, 3 provincies, 26 gemeenten en 1,3 miljoen mensen met elkaar verbonden door de trein.

De Nedersaksenlijn maakt integrale gebiedsontwikkelingen mogelijk. Wonen, werken, innovatie, onderwijs, zorg en recreatie zijn straks op loopafstand van de (nieuwe) treinstations. Stationsomgevingen worden meer ontmoetingsplekken en de directe omgeving zal in de toekomst meer verdicht worden. Door de Nedersaksenlijn verbinden we 10 ziekenhuizen met het spoor. MBO, HBO en universiteiten zijn voor studenten bereikbaar zonder dat ze direct op kamers moeten. Hierdoor blijft de jeugd aan de regio verbonden en is er een betere samenhang tussen arbeidsplaatsen en arbeidsmarkt.

Door het bestaande (oude) spoortraject tussen Veendam en Ter Apel te gebruiken, beperken we de ruimtelijke impact zo veel mogelijk. Met de Nedersaksenlijn wordt er een volwaardig alternatief geboden voor de auto, wat de mobiliteitstransitie en de leefkwaliteit (minder geluid, luchtvervuiling en stank) verbetert.

Door de spoorverbinding met Duitsland te herstellen wordt het wonen, onderwijs volgen en werken aan beide zijde van de grens gemakkelijker.

Met dit bidbook vragen we aan het rijk 63 miljoen euro voor de realisatie van de eerste fase van de Nedersaksenlijn (traject Veendam – Stadskanaal) gevraagd. De regio betaalt zelf ook 63 miljoen euro. Daarnaast vraagt de regio om samen met het Rijk de plannen voor de Nedersaksenlijn verder uit te werken in een realisatieplan.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.